κΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ EESSI!

Ελληνική ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης (EESSI)

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης(EESSI)

Το EESSI είναι ένα σύστημα ΤΠ που βοηθά τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε όλη την ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες ταχύτερα και ασφαλέστερα, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης.

Προς το παρόν, οι περισσότερες ανταλλαγές πληροφοριών γίνονται με χαρτί, αλλά αυτές θα αντικατασταθούν με ηλεκτρονικές ανταλλαγές τα επόμενα χρόνια, καθώς τα κράτη μέλη θα βελτιώνουν τη σύνδεσή τους με το EESSI.

eessi

Ασφαλής χειρισμός προσωπικών δεδομένων:

  • Το EESSI θα εισαγάγει τη χρήση μιας κοινής ασφαλούς υποδομής για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
  • Θα επιτρέψει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εθνικών φορέων, αλλά το σύστημα δεν θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για την κεντρική αποθήκευση τέτοιων μηνυμάτων και προσωπικών δεδομένων. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα είναι διαθέσιμο μόνο στα αρμόδια όργανα και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν υπεύθυνα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. 
  • Το EESSI θα ακολουθήσει τα τελευταία πρότυπα στον τομέα της ασφάλειας της  Πληροφορικής

ΠΩς ΔΟΥΛΕΥΕΙ;

Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των εθνικών φορέων σχετικά με τους φακέλους διασυνοριακής κοινωνικής ασφάλισης θα πραγματοποιηθούν μέσω του EESSI: τα ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης θα ανταλλάσσουν δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα και θα ακολουθούν κοινώς συμφωνημένες διαδικασίες. Αυτά τα έγγραφα θα δρομολογηθούν μέσω του EESSI στον σωστό προορισμό σε άλλο κράτος μέλος.
Το προσωπικό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα μπορεί να βρει τον σωστό προορισμό σε μια άλλη χώρα της ΕΕ χρησιμοποιώντας ένα αποθετήριο εθνικών ιδρυμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λυκούργου 10, 10551, Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο: 11131

E-MAIL

info[at]idika.gr