Συνεργαζόμενοι φορείς:

Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ φορέων κοινωνικής ασφάλισης:

Το EESSI θα επιταχύνει τις ανταλλαγές μεταξύ εθνικών αρχών. Θα τους δώσει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ταχύτερα μεμονωμένες υποθέσεις, και θα διευκολύνει τον ταχύτερο υπολογισμό και την πληρωμή των κοινωνικών παροχών.

Ανταλλαγή ακριβέστερων δεδομένων μεταξύ εθνικών αρχών:

  • Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε όλη την ΕΕ θα χρησιμοποιούν τυποποιημένα ηλεκτρονικά δελτία μεταφρασμένα στη γλώσσα τους, βελτιώνοντας έτσι την πολυγλωσσική επικοινωνία.
  • Το EESSI θα καθιερώσει διασφαλίσεις ώστε τα ανταλλασσόμενα δεδομένα να είναι ακριβή και πλήρη, βοηθώντας έτσι τους φορείς στην καταπολέμηση της απάτης και στον περιορισμό των σφαλμάτων.
  • Το EESSI θα βελτιώσει τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εισάγοντας νέες τυποποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι φορείς· έτσι θα προωθηθεί περαιτέρω η σωστή εφαρμογή των κανόνων συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης.
Eessi

Ασφαλής χειρισμός προσωπικών δεδομένων:

  • Το EESSI θα εισαγάγει τη χρήση μιας κοινής ασφαλούς υποδομής για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
  • Θα επιτρέψει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εθνικών φορέων, αλλά το σύστημα δεν θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για την κεντρική αποθήκευση τέτοιων μηνυμάτων και προσωπικών δεδομένων. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα είναι διαθέσιμο μόνο στα αρμόδια όργανα και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν υπεύθυνα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. 
  • Το EESSI θα ακολουθήσει τα τελευταία πρότυπα στον τομέα της ασφάλειας της  Πληροφορικής

ΠΩς ΔΟΥΛΕΥΕΥΕΙ;

Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των εθνικών φορέων σχετικά με τους φακέλους διασυνοριακής κοινωνικής ασφάλισης θα πραγματοποιηθούν μέσω του EESSI: τα ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης θα ανταλλάσσουν δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα και θα ακολουθούν κοινώς συμφωνημένες διαδικασίες. Αυτά τα έγγραφα θα δρομολογηθούν μέσω του EESSI στον σωστό προορισμό σε άλλο κράτος μέλος.
Το προσωπικό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα μπορεί να βρει τον σωστό προορισμό σε μια άλλη χώρα της ΕΕ χρησιμοποιώντας ένα αποθετήριο εθνικών ιδρυμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λυκούργου 10, 10551, Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο: 11131

E-MAIL

info[at]idika.gr